Olsoft Web Application Development

Projektowanie systemów informatycznych

Tworzenie projektu to kluczowy etap w procesie powstawania systemu informatycznego.

Diagram projektowy

Dobrze przemyślany projekt to gwarancja powodzenia wdrożenia systemu informatycznego.

Projektowanie systemów informatycznych można porównać z projektowaniem budowli czy obiektów infrastruktury. Jak często zdarza nam się korzystać z nowowybudowanej drogi, której mankamenty takie jak brak zatok autobusowych czy przejścia dla pieszych w nieodpowiednim miejscu, widać już na pierwszy rzut oka? Aby uniknąć takich przykrych niespodzianek, już na etapie projektowania należałoby przedyskutować jego istotne elementy z przyszłymi użytkownikami tejże drogi (tzw. konsultacje społeczne, nadal niestety spotykane u nas niezmiernie rzadko). Analogiczną sytuację można zaobserwować podczas tworzenia systemu informatycznego. Niezmiernie ważnym elementem jest projekt takiego systemu, a także szereg spotkań i konsultacji z jego przyszłymi użytkownikami.

Analitycy i projektanci Olsoft, projektują systemy informatyczne oraz portale internetowe z wykorzystaniem przyjętych standardów metodyki ICONIX. Metodyka ta koncentruje się głównie na podstawowych modelach UML, tj. modelu dziedziny biznesowej tworzonego systemu oraz szczegółowym opisie przypadków użycia. Sam proces projektowania poprzedzony jest jednak szczegółowo przeprowadzoną analizą procesów biznesowych zachodzących u klienta, która to jest podstawą do stworzenia dokumentu zawierającego wymagania przyszłego systemu. Następnie, podczas procesu projektowania, analitycy odbywają częste sesje konsultacyjne z przedstawicielami przyszłych użytkowników. Wychodzimy z założenia, iż taniej dokonać zmian na etapie projektowania aplikacji, niż po jej implementacji. Dzięki temu, nasze projekty cechuje niezwykła rzetelność i dbałość o szczegóły, co bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość przyszłego systemu, a tym samym zadowolenie klienta.