Olsoft Web Application Development

Dane kontaktowe

Siedziba:

ul. Nowoursynowska 145F lok. 55
02-776, Warszawa
woj. mazowieckie


Biuro księgowe:

ul. Immanuela Kanta 17 lokal 107
10-691, Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
email: biuro@olsoft.pl

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00


Dane spółki:

Spółka OLSOFT sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000350774; kapitał zakładowy: 50 000 PLN

NIP: 951-230-50-61, REGON: 142267606

Nr rachunku bankowego: 38 1140 2017 0000 4102 1129 3919